crybeto官方网站


中国煤油 中国煤油

王德义    党(dang)委布告 、履行(xing)董事

李利军    总司理、党委副布告
       鞠秋芳    党委委员、总会计师
       郭金芳    党委委员、副总司理
       王    轶    党委委员、副总司理、宁静总监
       刘元(yuan)丹    党委委员、副总(zong)司理(li)

兰    图    党委委员、副总司理

郑海新    党委委员、纪委布告